Wiadomości | 8 kwietnia 2022 r.

Nabór wniosków na działania wzmacniające partycypację dzieci

Komisja Europejska prowadzi nabór wniosków na działania angażujące dzieci i zwiększające ich rolę w demokracji w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” – ochrona i promowanie praw dziecka. Projekty mogą dotyczyć m.in. tworzenia lub wzmacniania działań, które włączają dzieci w podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym lub krajowym. Wnioski można składać do 18 maja.

W ramach programu można ubiegać się o środki na:

  • pracę nad ustanawianiem długoterminowych programów oraz mechanizmów wspierających uczestnictwo dzieci na poziomie lokalnym i krajowym, w tym w szkołach;
  • rozwijanie istniejących mechanizmów partycypacyjnych włączających dzieci, tak aby osadzać je w szerszym kontekście procesów podejmowania decyzji na poziomie lokalnym i krajowym;
  • wzajemne uczenie się, działania szkoleniowe, wymianę dobrych praktyk, budowanie współpracy;
  • działania szkoleniowe dla władz na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • szkolenia i działania uświadamiające zarówno dla dzieci, jak i dorosłych o partycypacji dzieci i prawie do bycia wysłuchanym.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie programu lub w przewodniku po programie „Obywatele, równość, prawa i wartości”. Nabór wniosków trwa do 18. maja br.

 


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony