Wiadomości | 18 lipca 2023 r.

Granty „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”

Jeszcze do 31 lipca można aplikować o tzw. duże Granty w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fundusze programu będą przeznaczone na działania dotyczące co najmniej dwóch z czterech obszarów, ale w ich zakres wchodzi m.in. wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych oraz rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji. Przyznawane granty będą miały wysokość od 20 001 do 60 000 tys. euro na projekty trwające od 12 do 24 miesięcy. 

Do udziału w konkursie zaproszone są:

  • Stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.).
  • Fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru.
  • Związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Program ma na celu wspieranie działań z czterech obszarów tematycznych:

  1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów Unii Europejskiej.
  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  3. Wspieranie grup docelowych.
  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Zgłoszony projekt musi obejmować działania z minimum 2 obszarów tematycznych, a w każdym z obszarów tematycznych należy wybrać minimum 2 typy działań (opisane są one na stronie programu). Działania należy rozpocząć najwcześniej 1 listopada 2023 roku, a najpóźniej 30 listopada 2023 roku.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2023 roku. Termin publikacji decyzji o przyznaniu grantów to 30 września 2023 roku. Operator zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu w sytuacji dużej liczby wniosków do oceny.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bb.frdl.pl/granty/duze-granty.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach program Komisji Europejskiej „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony