Wiadomości | 13 czerwca 2019 r.

Święto Wolności i Solidarności – czas deklaracji o samorządach i organizacjach

Obchody 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce zorganizowane w Gdańsku na początku czerwca 2019 roku obfitowały w ważne deklaracje dotyczące odnowy życia społecznego, roli samorządu i jego relacji z organizacjami społecznymi. Część z nich podkreślała też potrzebę dialogu i istotę konsultacji społecznych.

Deklaracja Wolności i Solidarności

W deklaracji  ogłoszonej 4 czerwca jej sygnatariusze przyznali, że łączą się w nadziei na odnowę życia publicznego w naszej Ojczyźnie, i podkreślili, że najlepszą praktyką polskiej demokracji i obywatelskości, a także rękojmią pomyślności Rzeczpospolitej, która jest wspólnym domem wszystkich obywateli, będzie poszanowanie i upowszechnianie wartości wolności, solidarności i samorządności.

Deklaracja ma charakter otwarty, można się pod nią podpisać na stronie www.gdansk.pl.

Deklaracja partnerstwa samorządu i organizacji społecznych

Głównym przesłaniem deklaracji jest wzmocnienie partnerstwa między organizacjami społecznymi, aktywnymi obywatelami i samorządem w Polsce. Jej sygnatariusze zgodnie stwierdzili, że samorząd jako wspólnota wszystkich mieszkańców jest podstawową formą organizacji życia wspólnego w Rzeczypospolitej, a samoorganizujące się społeczeństwo obywatelskie jest niezbywalną formą wyrażania podmiotowości i autonomii społecznej. Zwrócili również uwagę, że dialog społeczny jest najważniejszą formą określania dobra wspólnego i celów rozwojowych wspólnot lokalnych i całego kraju.

W deklaracji wyrażono wolę rozpoczęcia otwartej, powszechnej narady obywatelskiej nad przyszłością samorządów organizowaną wspólnie i na równych prawach przez jednostki samorządu i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Okazją do podsumowania tej narady ma być 30 rocznica pierwszych wyborów do rad gmin, która przypada w maju 2020 roku.

Deklaracja ma charakter otwarty, do jej podpisania zaproszeni są przedstawicieli samorządu i społeczeństwa obywatelskiego.

Fot. Wojtek Lipiński / ngo.pl

Fot. Wojtek Lipiński / ngo.pl

21 tez samorządowych

21 tez samorządowych to dokument przygotowany przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego opisujący 21 spraw ważnych dla wspólnot lokalnych i dotyczących przyszłej roli samorządów. Tezy mają być punktem wyjścia do sformułowania konkretnych postulatów środowiska samorządowego, w tym dotyczących wzmocnienia pozycji samorządów w ustroju państwa oraz przekształcenia Senatu RP w Izbę Samorządową.

Wśród tez znalazły się takie mówiące o potrzebie dania pełnych praw wspólnotom samorządowym do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych, budowy społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, ochrony krajobrazu i przestrzeni publicznej, a także o obowiązku konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw.

Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali, że 31 sierpnia 2019 roku – po ogólnopolskich konsultacjach z mieszkańcami, sektorem pozarządowym i całym środowiskiem samorządowym – zaprezentują je jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony