Nowości na stronie | 17 lipca 2023 r.

Nabór wniosków na działania wzmacniające partycypację obywatelską

Trwa nabór w programie Komisji Europejskiej „Obywatele, równość, prawa i wartości” na projekty angażujące obywateli i obywatelki w sprawy publiczne. Głównym celem programu jest promowanie udziału i wkładu obywateli i obywatelek w demokratyczne i obywatelskie życie Unii Europejskiej, w tym poprzez debatę i wymiany poglądów dotyczące różnych obszarów działalności Unii, ale również poprzez partycypacyjne wypracowywanie polityk. Wnioski można składać do 5 września 2023 r.

Projekty powinny angażować osoby z różnych krajów i różnych środowisk w działaniach bezpośrednio związanych z polityką Unii Europejskiej. Powinny one też dawać możliwość uczestni(cz)kom bezpośredniego udziału w procesie kształtowania polityk, a tym samym stwarzać warunki do bardziej inkluzywnego procesu kształtowania polityk.

W publikacji dotyczącej programu są opisane jego cztery priorytety:

  1. Promowanie partycypacji demokratycznej poprzez debatę na temat przyszłości Europy;
  2. Angażowanie obywateli i obywatelek oraz społeczności w dyskusje i działania związane z klimatem i środowiskiem;
  3. Angażowanie obywateli i obywatelek oraz społeczności w dyskusje i działania związane z solidarnością;
  4. Przeciwdziałanie dezinformacji i innym formom ingerencji w debatę demokratyczną oraz wspieranie umiejętności korzystania z mediów.

Jednak nie jest to zamknięta lista. Wnioskodawcy mogą zaproponować działania adresujące inne ważne kwestie we wszystkich obszarach działania Unii Europejskiej, o ile te sprawy są zgodne z celem promowania i wspierania zaangażowania obywateli i obywatelek.

Przykładowe działania projektowe, poprzez które Komisja Europejska chce wspierać zaangażowanie obywatelskie, to:

  • promowanie zaangażowania społecznego poprzez debaty, kampanie, działania uświadamiające, konferencje, warsztaty itp. na tematy zgodne z powyższymi priorytetami oraz zapewnienie powiązania z europejskim programem politycznym i procesem kształtowania polityk Unii,
  • oddolne zbieranie opinii obywateli i obywatelek (w tym korzystanie z sieci społecznościowych, seminariów internetowych itp.) oraz wspieranie umiejętności korzystania z mediów;
  • promowanie wymiany między obywatel(k)ami UE na tematy związane z Unią w celu wspierania lepszego rozumienia różnych perspektyw;
  • identyfikowanie możliwych rozwiązań i rekomendacji, które należy przedstawić odpowiednim władzom lokalnym i decydent(k)om.

Zgłoszone projekty powinny:
– mieć zróżnicowane partnerstwa, w których sektor społeczeństwa obywatelskiego odgrywa znaczącą rolę;
– obejmować różne podmioty (tj. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, społeczeństwo, władze lokalne/regionalne lub uniwersytety); 
– obejmować aktywności takie jak debaty, konferencje, seminaria, kampanie, warsztaty i działania kulturalne.

Wnioski można składać do 5 września 2023 r.

Więcej informacji znajduje się w publikacjach zamieszczonych na stronie programu.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony