Wiadomości | 3 lutego 2023 r.

Konkurs „Aktywni+” – edycja 2023

Ruszył nabór w ramach rządowego programu dotacyjnego „Aktywni+” na projekty wspierające partycypację osób starszych. Jednym z priorytetów konkursu jest partycypacja społeczna seniorów i seniorek, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie działań wzmacniających samoorganizację osób starszych i zwiększanie ich wpływu na decyzje publiczne, które ich dotyczą. Wnioski można składać do 22 lutego.

Program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Od 1 lutego trwa nabór wniosków w ramach edycji 2023 roku. 

W ramach programu można zgłaszać projekty dotyczące 4 priorytetów: 

  1. Aktywności społecznej – zwiększanie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie ich na rynku pracy, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania.
  2. Partycypacji społecznej – wzmacnianie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększanie wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli i obywatelek.
  3. Włączenia cyfrowego – zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowaniu do starości – wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów i seniorek.

Organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł.

2, 9 i 15 lutego odbędą się spotkania informacyjne dotyczące bieżącej edycji, są przeznaczone dla organizacji, zamierzających ubiegać się o środki w ramach tegorocznego naboru. Spotkania odbędą się online na platformie Microsoft Teams. Chęć udziału należy zgłosić mailowo na adres: aktywni@mrips.gov.pl.

Nabór wniosków trwa do 22 lutego. Projekty można zgłosić wyłącznie w wersji elektronicznej w Generatorze Ofert: www.das.mrips.gov.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nowa-edycja-programu-aktywni.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony