Wiadomości | 9 kwietnia 2018 r.

CBOS: 64 proc. Polaków uważa, że lokalne władze uwzględniają ich głos

Zgodnie z wynikami badania CBOS, opublikowanego 9 kwietnia 2018 r., Polacy w większości (64%) uważają, że głos mieszkańców ich gminy/miasta jest brany pod uwagę przez lokalne władze przy podejmowaniu decyzji, a tylko co czwarty (24%) twierdzi, że włodarze nie liczą się z głosem społeczności lokalnej. Relatywnie najrzadziej przekonanie o wpływie mieszkańców na decyzje lokalnych władz wyrażają ludzie z najmniejszych miast, a najczęściej – mieszkańcy wsi i miejscowości liczących 100-500 tys. osób.

Rysunek 1

Źródło: www.cbos.pl.

CBOS pytał badanych między innymi o to, czy i jakie znają możliwości i narzędzia współpracy mieszkańców z władzami lokalnymi w celu poprawy sytuacji społeczności lokalnej oraz jak oceniają ich funkcjonowanie w praktyce. Ośrodek sprawdzał również, czy respondenci podejmują jakąś formę pracy społecznej w ramach organizacji obywatelskich i czy ma to przełożenie na ich znajomość i ocenę.

Jak można przeczytać na portalu forsal.pl, przywołującym wyniki badania, 34% badanych zadeklarowało, że jest w stanie wskazać konkretne przykłady narzędzi współpracy mieszkańców z władzami lokalnymi. Najczęściej (35%) respondenci wymieniali możliwość bezpośrednich spotkań i rozmów z radnymi i przedstawicielami władz, w tym organizowanie otwartych zebrań dla mieszkańców. 24% ankietowanych wskazało na możliwość inicjowania rozwiązań i włączania się mieszkańców w realizację konkretnych inwestycji poprzez inicjatywy obywatelskie, akcje społeczne itp., a 17% – na udział mieszkańców w określaniu części wydatków publicznych, m.in. poprzez budżet partycypacyjny. W komunikacie CBOS przywoływanym przez portal można przeczytać, że „deklarowane poczucie wpływu mieszkańców na decyzje władz gminy/miasta w pewnym stopniu zróżnicowane jest także w zależności od poziomu zaangażowania obywatelskiego. Częściej towarzyszy ono osobom, które podejmują prace społeczne w ramach jakiejś organizacji obywatelskiej (stowarzyszenia, ruchu, klubu lub fundacji) niż niezaangażowanym w takie działania”.

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2018 roku.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony