Pomiń menu

Bydgoszcz

Rodzaj gminy: miasto na prawach powiatu      Województwo: woj. kujawsko-pomorskie

Celem konsultacji w Bydgoszczy było wypracowanie założeń do projektu zmiany studium w zakresie kierunków rozwoju dwóch obszarów będących elementami miejskiego systemu terenów zieleni i rekreacji. Te obszary to: dolina Brdy i Skarpa Północna. Ze względu na ich zróżnicowaną specyfikę pracownicy urzędu zaplanowali odrębne konsultacje dla każdego z nich.

Konsultacje na temat zagospodarowania terenów wzdłuż Brdy miały pomóc odpowiedzieć na pytania o to, jaki kierunek rozwoju tego obszaru przyjąć, czy dopuszczać zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, a jeśli tak, to na jakich zasadach, a także, w jaki sposób kształtować tereny publiczne wzdłuż rzeki, by zachować ich ciągłość.

Przedmiotem konsultacji w sprawie zagospodarowania Skarpy Północnej były m.in. obecne i oczekiwane sposoby korzystania z terenów skarpy oraz identyfikacja problemów wykluczających obszar skarpy z oferty terenów rekreacyjnych.

Raporty dla obu obszarów poddanych konsultacjom są dostępne tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:

 • broszury
 • plakaty i ulotki
 • działania w internecie

Zasięganie opinii – Dolina Brdy:

 • spotkanie otwarte (debata publiczna)
 • ankieta tradycyjna i elektroniczna

Zasięganie opinii – Skarpa Północna:

 • ankieta elektroniczna
 • sondaż uliczny
 • mobilny punkt konsultacyjny
 • warsztaty planowania partycypacyjnego

Podsumowanie konsultacji:

 • raport podsumowujący
 • konferencja prasowa
Czas trwania konsultacji: Marzec-czerwiec 2017
Kontakt:

Ze strony gminy:
Agnieszka Przybył, Urząd Miasta Bydgoszczy, agnieszka.przybyl@um.bydgoszcz.pl, (52) 585 89 62
Anna Rembowicz-Dziekciowska, Miejska Pracownia Urbanistyczna, a.rembowiczdziekciowska@mpu.bydgoszcz.pl, (52) 585 81 05

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, j.suchomska@pzr.org.pl
Paweł Jaworski, Fundacja Napraw Sobie Miasto, pawel.jaworski@naprawsobiemiasto.eu

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.