Od otwartej debaty na temat zagospodarowania terenów nad Brdą rozpoczął się proces konsultacji zmiany studium dla Bydgoszczy. Wzięło w niej udział 130 osób – urbaniści, architekci, deweloperzy, społecznicy i mieszkańcy.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o tym, czy nad rzeką jest miejsce na wieżowce oraz jaka powinna być dominująca funkcja terenów nad Brdą. Uczestnicy debaty mogli też wypełnić przygotowaną przez urzędników ankietę dotyczącą przyszłego zagospodarowania brzegów rzeki, wybierając między czterema modelami zabudowy.

Największe poparcie uzyskała propozycja z niższą zabudową odsuniętą od nabrzeża, z pozostawieniem szerokiego, zagospodarowanego zielenią pasa terenu ze szlakami pieszymi i rowerowymi wzdłuż brzegu rzeki. I miejscami na rekreację: przystanie, kawiarnie, restauracje – powiedziała Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zaangażowana w proces konsultacji.

Na początku maja elektroniczna wersja ankiety ws. zagospodarowania brzegów Brdy zostanie udostępniona na stronie urzędu.

Więcej informacji na temat debaty, w tym jej zapis wideo, znajduje się na stronie Urzędu Miasta – tutaj.