Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania dwóch obszarów w Bydgoszczy – Skarpy Północnej w Fordonie wraz z terenami zieleni oraz nabrzeży rzeki Brdy. 

Proces konsultacji rozpoczął się na początku maja. Przez prawie miesiąc mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w kwestii zagospodarowania obu obszarów objętych planowaną zmianą studium za pomocą ankiety internetowej. W mobilnych punktach konsultacyjnych w wypełnianiu ankiety pomagali miejscy urbaniści. W ramach konsultacji urzędnicy zorganizowali również warsztaty planowania partycypacyjnego.

Podsumowanie wszystkich działań znajduje się w osobnych raportach dla dwóch obszarów poddanych konsultacjom (dostępne tutaj).

Wnioski i rekomendacje mieszkańców zebrane w czasie konsultacji będą pomocne w określaniu dalszych kierunków rozwoju miasta, które zostaną wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach miejscowych. 

Więcej informacji na stronie http://www.bydgoskiekonsultacje.pl/.