Pod koniec maja na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w mobilnym punkcie konsultacyjnym. Punkt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców – wypełnili łącznie prawie 300 ankiet dotyczących terenów poddanych konsultacjom.

Oprócz tradycyjnych ankiet urzędnicy przygotowali również plansze ze zdjęciami obecnego zagospodarowania terenów nad Brdą. Odwiedzający punkt konsultacyjny – poprzez przyklejenie kropki przy wybranym zdjęciu – mogli wskazać najlepszy sposób zagospodarowania nabrzeży.

W punkcie odbywały się też zabawy animujące dla dzieci dotyczące zagospodarowania terenów nadrzecznych. Młodzi mieszkańcy mogli stworzyć makietę miasta, dowiadując się przy okazji o zasadach jego kształtowania.

Fot. Urząd Miasta Bydgoszcz