Pod koniec maja bydgoscy urzędnicy zorganizowali dla mieszkańców dzielnicy Fordon warsztaty planowania partycypacyjnego dotyczące jednego z obszarów objętych planowaną zmianą studium.

W warsztatach wzięło udział 14 osób, które pracowały w dwóch niezależnych grupach. Ich zadaniem było zaznaczenie na mapach dzielnicy ważnych z punktu widzenia różnych grup mieszkańców miejsc do rekreacji. Wnioski z warsztatów będą pomocne przy wyznaczaniu kierunków rozwoju Fordonu.

Więcej informacji na stronie http://www.bydgoskiekonsultacje.pl/.

Fot. Urząd Miasta Bydgoszcz