Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Brdy, Skarpy Północnej oraz terenów zieleni w Fordonie – to pierwsze tematy, które zostały poddane konsultacjom społecznym w Bydgoszczy. Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami wizji i zasad zagospodarowania tych terenów.

Tereny nadrzeczne – zdaniem urbanistów – powinny być ważną przestrzenią rekreacyjną dla miasta. Teraz o zdanie w tym temacie zapytamy osoby, które na co dzień korzystają lub będą korzystać z tych terenów. Ankietę kierujemy przede wszystkim dla mieszkańców, ale o zdanie pytamy także deweloperów, właścicieli nieruchomości czy architektów. Kolejnym ważnym terenem, który chcemy poddać konsultacjom są tereny zieleni w Fordonie – mówi Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W ankiecie dotyczącej zagospodarowania nabrzeży Brdy miejscy urzędnicy pytają o dwa obszary, z kolei w Fordonie zajmują się zagospodarowaniem Skarpy Północnej oraz przyległych terenów zieleni. Ankiety są dostępne tutaj i tutaj, a będą dostępne odpowiednio do 29 maja i 26 maja.

Kolejnymi działaniami w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, które urzędnicy przygotowali dla mieszkańców, są:

  • mobilne punkty konsultacyjne (13 i 27 maja),
  • warsztaty planistyczne dla mieszkańców (24 maja).

Więcej informacji nt. konsultacji społecznych w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.