ŁÓDŹ

O Regionalnym Forum Praktyków Partycypacji w Łodzi

Regionalne Forum Praktyków Partycypacji w Łodzi odbyło się 27 października w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10. Wydarzenie było organizowane we współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Partnerem wydarzenia było miasto Łódź oraz Fabryka Aktywności Miejskiej.

Wydarzenie zorganizowaliśmy dla osób zajmujących się włączaniem w procesy decyzyjne mieszkańców i mieszkanek z województwa łódzkiego i jego bezpośrednich okolic. Na wydarzenie zaprosiliśmy osoby reprezentujące urzędy, organizacje społeczne i radnych/radne różnych miejscowości regionu, w tym zarówno osoby doświadczone w działaniach związanych z partycypacją obywatelską, jak i takie, które stawiają na tej ścieżce dopiero pierwsze kroki.

Spotkanie składało się z kilku sesji (częściowo dziejących się równolegle) o tematyce związane z partycypacją obywatelską zarówno w miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Była to okazja do poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie, dyskusji, wymiany kontaktów i zaczerpnięcia inspiracji do działania 🙂

Program

9:00-09:30

Rejestracja uczestników i uczestniczek

9:30-11:30

Otwarcie spotkania

„Kawiarenka partycypacji” – dyskusja metodą World Cafe o angażowaniu mieszkańców/mieszkanek do aktywności oraz współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych

11:30-11:45

przerwa kawowa

11:45-13:15
13:15-14:00

przerwa obiadowa

14:00-15:30
15:30-16:00

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Organizatorzy

Partnerzy

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.