„Kropka nad i” w partycypacji, czyli o informowaniu uczestników konsultacji o rezultatach dyskusji i podjętych decyzjach

14.00-15.30

„Kropka nad i” w partycypacji, czyli o informowaniu uczestników konsultacji o rezultatach dyskusji i podjętych decyzjach


Prowadzenie

dr Kamil Brzeziński

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Aneta Krzewińska

Uniwersytet Łódzki

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

W większości przewodników i poradników po metodach i technikach partycypacyjnych podkreśla się istotną rolę informacji zwrotnej, przekazywanej uczestni(cz)kom po zakończeniu części dyskusyjnej/konsultacyjnej. Co więcej, jedną z zasad konsultacji jest „responsywność”, czyli reguła w myśl której „Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie…”. Otrzymanie rzetelnie przygotowanej informacji zwrotnej daje poczucie osobom angażującym się w procesy konsultacyjne, że zostały wysłuchane, a ich opinie i pomysły przeanalizowane, co w efekcie umożliwiło podjęcie konkretnych decyzji, które w odpowiednim czasie zostaną wprowadzone w życie. Jednocześnie z rozmów prowadzonych z osobami uczestniczącymi w konsultacjach społecznych, a także ze znanych nam opracowań naukowych i własnych doświadczeń wynika, że etap ten jest realizowany w niewielkim zakresie lub wręcz bywa pomijany. Uczestnicy i uczestniczki wskazują, że przede wszystkim nie wiedzą, co po spotkaniach działo się z ich opiniami i sugestiami, czy ich pomysły zostały zaakceptowane, czy też odrzucone. Najczęściej nie znają przyczyn odrzucenia tych propozycji. W trakcie dyskusji porozmawiamy o dobrych praktykach w sposobie przekazywania informacji zwrotnej i podejmiemy próbę wspólnego wypracowania sposobów skutecznego i rzetelnego przekazywania informacji zwrotnej z procesów partycypacyjnych.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.