Obywatelski Monitoring Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027: jak wpływać na przestrzeganie (s)praw podstawowych w trakcie realizacji programu?

14.00-15.30

Obywatelski Monitoring Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027: jak wpływać na przestrzeganie (s)praw podstawowych w trakcie realizacji programu?


Prowadzenie

Anna Grudzińska

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Iwona Janicka

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Formuła

sesja warsztatowa/world cafe

Opis

Na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do województwa łódzkiego trafi aż 2,6 mld EUR. Także od nas – aktywnych obywatelek i obywateli – zależy, czy zostaną prawidłowo i mądrze wykorzystane!

Fundusze europejskie mają niebagatelny wpływ na kierunki rozwoju kraju, regionów i poszczególnych wspólnot. Zasada partnerstwa, wynikająca z regulacji Unii Europejskiej w związku z realizacją polityki spójności, zapewnia udział przedstawicieli/przedstawicielek organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Warsztat ma na celu przedstawienie, na czym polega monitorowanie zasad horyzontalnych Unii Europejskiej takich jak równość kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja, dostępność, zasada zrównoważonego rozwoju w Komitecie Monitorującym program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027. Chętne osoby przygotujemy do takiego zadania 🙂

Podczas warsztatu wypracujemy listę kluczowych zagadnień, których trzeba będzie przypilnować przy realizacji projektów finansowanych z funduszy UE w ramach łódzkiego Programu. Omówimy również kluczowe dla programów zasady horyzontalne Unii Europejskiej oraz narzędzia (prawne i instytucjonalne) do ich monitorowania: Zasada niedyskryminacji; Zasada zrównoważonego rozwoju; Zasada dostępności; Równość kobiet i mężczyzn; Praworządność/Prawa Podstawowe.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.