Rewitalizacja jako proces społeczny

11.45-13.15

Rewitalizacja jako proces społeczny


Prowadzenie

Jolanta Woźnicka

Centrum OPUS

Wystąpienia

Natalia Rydlewska vel Ryglewska

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Urząd Miasta Łodzi

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

Rewitalizacja, czyli „przywracanie do życia”. Jeden z popularniejszych procesów w lokalnych samorządach często ogranicza się w postrzeganiu przez ludzi do remontów budynków i przestrzeni publicznych. Celem sesji jest zatem spojrzenie na rewitalizację nie jako „remontowanie” miasta, ale jako realne uspołecznienie i poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek na danym terenie. Częścią panelu będzie także prezentacja partycypacyjnych działań z mieszkańcami/mieszkankami w rewitalizacji obszarowej w Łodzi i wprowadzanie w nich nowych funkcji społecznych.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.