Mikrogranty, czyli jak lokalnie działać z ludźmi

11.45-13.15

Mikrogranty, czyli jak lokalnie działać z ludźmi


Prowadzenie

Magda Poulain

Centrum OPUS

Wystąpienia

Aleksandra Ratecka

sekretarz gminy Ładzice, pow. radomszczański

Monika Stasiak

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO

Formuła

sesja dyskusyjna/wymiana doświadczeń

Opis

Lokalne Programy Mikrograntów to szansa na zwiększenie zaangażowania mieszkanek i mieszkańców we wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki mikrograntom mieszkańcy i mieszkanki budują sąsiedzkie więzi, organizują czas dla siebie i sąsiadów, aktywizują osoby starsze, zagospodarowują skwery, tworzą place zabaw. W ostatnich latach Centrum OPUS zrealizowało kilkanaście programów mikrograntowych w Łodzi i województwie łódzkim, kierowanych do młodych organizacji, grup nieformalnych oraz seniorek i seniorów. 

Celem sesji jest wymiana doświadczeń i dyskusja o znaczeniu mikrograntów w lokalnych społecznościach oraz efektach w budowaniu partnerstwa między urzędem a organizacjami pozarządowymi i grupami mieszkańców i mieszkanek. Czy to narzędzie jest uzupełnieniem czy alternatywą dla innych narzędzi partycypacji, np. budżetu obywatelskiego lub tradycyjnych dotacji? Co realnie zmienia w społecznościach lokalnych – czy grantobiorcy działają dla ludzi czy z nimi?

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.