Partycypacja dla młodych: sztos czy cringe?

11.45-13.15

Partycypacja dla młodych: sztos czy cringe?


Prowadzenie

Barbara Michalska

Fundacja EduKABE

Wystąpienia

Aleksandra Woszczyk

Stowarzyszenie Level Up

Katarzyna Adamek

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych / Instytut Nowych Technologii

Kacper Stasiak

Szkolny Klub Liderów CKZiU w Łodzi

Jakub Kwiatkowski

Stowarzyszenie EZG

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

Aktywizacja, partycypacja, reprezentacja… jak ten język widzi współczesna młodzież z generacji Z? Zamiast rozmawiać nad głowami młodych ludzi, chcemy dać im przestrzeń do wypowiedzenia się sami o sobie. Celem dyskusji będzie poznanie głosu przedstawicielek i przedstawicieli młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich i wolontariuszy/wolontariuszek organizacji pozarządowych o tym, co sprawia, że się angażują w lokalne inicjatywy i szkolne budżety deliberacyjne lub co ich do tego zniechęca. Sesja dla młodych osób i tych, którzy z nimi współpracują.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.