Zakończył się drugi etap konsultacji „PlanujeMY Mrągowo” dotyczących zmiany planu miejscowego obejmującego m.in. tereny turystyczne wzdłuż promenady nad Jeziorem Czos.

Na pierwszym etapie konsultacji urzędnicy zbierali opinie mieszkańców w trakcie Dni Mrągowa i Pikniku Country, podczas pikniku sąsiedzkiego, a także w urzędzie miejskim na spotkaniu z przedstawicielami biznesu. 

Konsultacje na drugim etapie służyły z kolei zapoznaniu mieszkańców z opracowanym projektem zmiany planu oraz umożliwieniu im zgłoszenia uwag. W tym czasie odbyły się dwa spotkania z urbanistą na temat ładu przestrzennego oraz cykl spotkań z planistą, na których można było obejrzeć projekt planu i poznać procedurę składania uwag. Na koniec w urzędzie odbyła się rozbudowana dyskusja publiczna dotycząca konsultowanego obszaru. Dodatkowo urzędnicy na stronie internetowej miasta udostępnili interaktywną mapę z zapisami planu oraz zgłoszonymi uwagami mieszkańców.

Cały proces planistyczny zakończył się uchwaleniem zmiany planu przez Radę Miejską w Mrągowie.

Raport z drugiego etapu konsultacji można znaleźć tutaj, a filmowe podsumowanie – poniżej.