Dobiegł końca projekt „PlanujeMY Mrągowo”, który zakładał rozbudowane konsultacje społeczne planu miejscowego dla trzech obszarów miasta. Urzędnicy zbierali opinie i uwagi m.in. podczas Dni Mrągowa i Pikniku Country.

Konsultacje pozwoliły na zebranie bogatej wiedzy o potrzebach i opiniach różnych grup interesariuszy: mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i turystów. 

Wnioski z konsultacji zawarto w raporcie. Ujęte w nim rekomendacje obejmują takie wnioski uczestników konsultacji, które mieszczą się w zakresie możliwych do wprowadzenia zmian. Pozostałe opinie, które nie znalazły się w rekomendacjach, są równie cennym materiałem – mogą być bowiem wskazówką dla władz miasta w planowaniu kluczowych, potrzebnych społecznie inwestycji bądź innych rozwiązań.

Na stronie urzędu opublikowano również krótki filmik podsumowujący przebieg konsultacji:

Źródło informacji: www.mragowo.pl.