W ubiegłym roku rozpoczął się projekt „PlanujeMY Mrągowo”, w ramach którego urzędnicy konsultowali z mieszkańcami, turystami i przedsiębiorcami projekt planu miejscowego. Teraz trwa wyłożenie projektu do publicznego wglądu, a miasto kontynuuje proces rozszerzonych konsultacji.

By ułatwić czytanie zapisów planu oraz składanie do niego uwag, urzędnicy zorganizowali „Poniedziałki z planistą” – spotkania odbywające się poza siedzibą urzędu, w trakcie których zainteresowane osoby mogły zapoznać się z proponowanymi ustaleniami planu i zadać pytania pracownikom urzędu.

mrągowo_poniedziałek_plakat

Fot. Urząd Miejski w Mrągowie