Pod koniec lipca w Mrągowie, podczas 36. Pikniku Country, odbyło się kolejne wydarzenie w ramach konsultacji zmian w planie zagospodarowania przestrzennego części miasta. W punkcie konsultacyjnym można było m.in. obejrzeć plany miejscowe oraz porozmawiać z architektką odpowiadającą za ich przygotowanie.

Stoisko odwiedzali nie tylko mieszkańcy, lecz także turyści uczestniczący w Pikniku. W trakcie rozmów często wskazywali na potrzebę zachowania zieleni jako ważnego elementu krajobrazu Mrągowa oraz komentowali koncepcję hotelu, który ma powstać w mieście. Urzędnicy zobowiązali się przekazać inwestorowi uwagi zebrane w trakcie konsultacji.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się w połowie września podczas pikniku sąsiedzkiego.

Źródło informacji: http://www.mragowo.pl/.