Zakończyły się trwające od sierpnia konsultacje planu miejscowego dla Zalesia Górnego w gminie Piaseczno. Urzędnicy zebrali uwagi mieszkańców – to łącznie ponad 20 wniosków – ogólnych, dotyczących poszczególnych miejsc i zagadnień komunikacyjnych.

Wnioski mieszkańców znajdują się tutaj, a pełny raport z konsultacji – tutaj.

Dalsze prace będą polegały na sprawdzeniu, które z wniosków płynących z procesu konsultacyjnego urząd jest w stanie przekuć na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy będą mieli możliwość to sprawdzić podczas kolejnych konsultacji związanych z opracowywaniem projektu, szczególnie na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

Podsumowanie-2017.12.08-rysunek

Źródło informacji: www.piaseczno.eu.