Makietę centralnej części Zalesia Górnego mogli samodzielnie wykonać mieszkańcy gminy Piaseczno podczas warsztatu badawczego będącego elementem konsultacji planu miejscowego.

Zapewniając zajęcia dla dzieci, organizatorzy zadbali, by mieszkańcy zainteresowani udziałem we wspólnym projektowaniu przestrzeni publicznych w Zalesiu Górnym, mogli bez problemu uczestniczyć w warsztacie.

Źródło zdjęć: www.facebook.com/konsultacje.zalesie.gorne