Na przełomie września i października piaseczyńscy urzędnicy kilkukrotnie wybrali się na spacer z mieszkańcami Zalesia Górnego. Celem spacerów było poznanie historii tej części gminy Piaseczno i zebranie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzeni, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu planu miejscowego.

Jako pierwszy odbył się spacer historyczny, podczas którego rozmawiano o idei tworzenia miast-ogrodów i dziejach samego Zalesia Górnego. Kolejne dwa warsztaty miały charakter badawczy – mieszkańcy wspólnie z ekspertami dokonali analizy urbanistyczno-krajobrazowej dużej części rejonu objętego zmianą planu, dyskutując przy tym o pożądanych kierunkach jego rozwoju i konkretnych pomysłach na jego zagospodarowanie.

Źródło zdjęć: www.facebook.com/konsultacje.zalesie.gorne