Od warsztatów dla dzieci w pierwszym dniu szkoły rozpoczęły się konsultacje społeczne mające na celu sformułowanie wytycznych do projektu planu miejscowego dla Zalesia Górnego w gminie Piaseczno. Konsultacje zakładają m.in. cykl spotkań i spacerów badawczych, a potrwają do końca października 2017 r.  

Spotkania w szkołach i przedszkolach odbywają się pod hasłem „Podróż wehikułem czasu – Zalesie Górne w przyszłości”. W trakcie pierwszych zajęć dzieci tworzyły obraz gminy za 30 lat, a do domów mogły zabrać kolorowanki, które były jednocześnie zaproszeniem dla rodziców do udziału w konsultacjach. Relacja z pierwszych warsztatów pojawiła się w lokalnych mediach.

KonsultZG-kolorowanka-2017.09.01

W toku konsultacji urzędnicy będą zbierać informacje na temat zidentyfikowanych przez mieszkańców problemów dotyczących czterech przestrzeni publicznych poddanych konsultacjom, w tym otoczenia stacji kolejowej oraz terenów wokół szkoły i przedszkola. Wybór tych przestrzeni oparto na badaniu pn. „Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni Zalesia Górnego” przeprowadzonym w 2016 roku.

Aktualne informacje o procesie konsultacji są udostępniane na stronie urzędu oraz w mediach społecznościowych.

Źródło informacji: https://piaseczno.eu/.