Uczestnicy

Kładziemy nacisk na to, żeby uczestnikom Forum Praktyków Partycypacji umożliwić sprawne nawiązywanie kontaktów i sieciowanie, dlatego poniżej prezentujemy “wizytówkę” każdego z nich. Oprócz podstawowych informacji i kontaktu znajdą na niej Państwo główne obszary zainteresowań danej osoby, a także (po kliknięciu na “więcej”) krótki opis praktycznego doświadczenia w obszarze partycypacji. Mamy nadzieję, że taka forma prezentacji uczestników Forum, okaże się dla Państwa przydatna.

Ewa Chromniak
Kraków

Główne obszary zainteresowań:

dokumenty strategiczne, edukacja, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Partycypacyjne tworzenie dokumentów strategicznych
Praca z radnymi dzielnicowymi pod kątem zwiększania ich gotowości do współpracy z mieszkańcami

Więcej
Oktawiusz Chrzanowski
Warszawa

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

wdrażanie kompleksowych zasad dialogu obywatelskiego w samorządach
prowadzenie procesów partycypacyjnego tworzenia regulaminów konsultacji społecznych
zbieranie i upowszechnianie wiedzy o partycypacji obywatelskiej

Więcej
Łukasz Cieśliński
Koszalin

Główne obszary zainteresowań:

dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Animacja procesów partycypacyjnego wypracowywania projektów dokumentów / uchwał / rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznej, relacji JST - NGO, konsultacji społecznych i in.
Prowadzone spotkania grup i zespołów roboczych w kilkunastu samorządach województwa zachodniopomorskiego, głównie w ostatnich 4 latach (w sumie kilkadziesiąt spotkań).
Zespoły łączyły w jednym miejscu reprezentantów różnych środowisk z obszaru danego samorządu: przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, mieszkańców, przedsiębiorców, młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne i in.

Więcej
Anna Cioch
Kraków

Główne obszary zainteresowań:

dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, edukacja, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

4 lata monitoringu pracy Rady Miasta i Rad Dzielnic, monitoring finansowania samorządowej kampanii wyborczej, projekt edukacyjny o kontroli obywatelskiej, promocja w procesie wypracowywania z mieszkańcami dokumentów strategicznych dzielnic Krakowa, promocja w procesie przeprowadzania wspólnie z seniorami Senioralnego Audytu Przestrzeni, akcja społeczna popierająca decyzję Urzędu odmawiającą wycięcia drzew (we współpracy z Radą Dzielnicy), PR w Centrum Obywatelskim w Krakowie.

Więcej
Grażyna Czajkowska
Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Łomża

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, zdrowie, usługi socjalne, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

I. Budżet obywatelski: prace nad trybem wprowadzenia i regulaminem budżetu obywatelskiego, organizacja konsultacji tych dokumentów; moje 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, w kolejnych jego edycjach, uzyskały max. liczby głosów ( 2 projekty zostały zrealizowane, ostatni będzie realizowany w 2016r.
II. Dokumenty strategiczne:
1) udział w tworzeniu Strategii rozwoju miasta Łomża do 2020plus, organizacja konsultacji dokumentu
2) udział w tworzeniu Programu na rzecz osób starszych woj. podlaskim na lata 2016-2020.
III. Organizacja i prowadzenie procesów tworzenia Programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie konsultacji dokumentów.

Więcej
Grażyna Czajkowska
Rada Miasta Sopotu, Fundacja Kocham Sopot
Sopot

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, przestrzeń publiczna, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Doświadczenia z realizacji 5 edycji budżetu partycypacyjnego.

Więcej
Michał Czapski
Warszawa

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, transport i środowisko,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Konsultacje społeczne wokół ochrony środowiska
Budżet partycypacyjny

Więcej
Aleksandra Dębska - Cenian
Gdynia

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, zdrowie, usługi socjalne, edukacja, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Moja aktywność w ramach budowania partycypacyjnych procesów obejmuje tematy związane z rewitalizacją, budżetem obywatelskim, budowaniem dialogu z osobami starszymi, aktywizacją młodzieży, budowaniem partycypacyjnych narzędzi potrzebnych do innowacyjnego podejścia w kreowaniu dokumentów strategicznych miasta. Bardzo chętnie podzielę się zdobytym doświadczeniem z innymi uczestnikami i liczę na wzajemną dobrą wymianę i inspirację.

Więcej
Małgorzata Dobrowolska
Warszawa

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, transport i środowisko, edukacja, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Prowadziłam i organizowałam spotkania dyskusyjne z mieszkańcami i projektodawcami w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie od pierwszej edycji; prowadziłam spotkania konsultacyjne związane z przestrzenią publiczną, edukacją oraz lokalowe w Warszawie; spotkania konsultacyjne i wizyty terenowe ze społecznościami lokalnymi związane z tworzeniem planu zadań ochronnych na obszarach Natura 2000 w Polsce; prowadziłam i organizowałam spotkania mediacyjne i warsztaty w gminach leżących na obszarach chronionych w Polsce nakierowane na wypracowanie dokumentu zakreślającego przyszłe możliwości współpracy lokalnych grup; moderowałam spotkania dyskusyjne i konferencje na wyjazdach studyjnych do krajów UE.

Więcej
Piotr Drygała
Dąbrowa Górnicza

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna, animacja lokalna,

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Budżet Partycypacyjny,
Konsultacje Społeczne,
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
Dialog w ramach ciał opiniodawczo - doradczych.

Więcej
1 2 3 4 5 20
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.