Projektowanie zmian społecznych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniom

Prowadzący:

Damian Wojciech Dudała, Inicjatywa WrObywatel, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Piotr Lipiński, Inicjatywa WrObywatel

Termin: 2 dzień (3 czerwca, piątek), godz. 12:45 – 14:15

Miejsce: II piętro, strefa E

Formuła sesji: sesja szkoleniowa

Opis:

Projektowanie zmian społecznych wymaga m.in. identyfikacji właściwych interesariuszy, oceny ex-ante, wyboru metodologii projektowej czy doboru głównych form komunikacji. Ma to szczególne znaczenie w projektowaniu działań mających przeciwdziałać wykluczeniom. Istotny jest szeroki udział tych interesariuszy, których to wykluczenie dotyczy.

Celem sesji było przekazanie wiedzy, poszerzenie kompetencji i wymiana doświadczeń uczestników w zakresie angażowania osób wykluczonych, w szczególności osób z niepełnosprawnością i osób starszych, w projektowanie zmian społecznych i uwzględniania ich potrzeb oraz wyboru określonej metodologii projektowej. Szczególny nacisk został położony na projektowanie w metodą design thinking czy Planning for Real.

Sesja skierowana była do osób, które planują realizować działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność i starość, a także do tych, które chciały poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie.

Powrót do programu.

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.