Partycypacja w rewitalizacji

Prowadzenie:  

Jarosław Ogrodowski, Instytut Rozwoju Miast

Patrycja Wojtaszczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Termin: 1. dzień Forum (2 czerwca, czwartek), godz. 15:30-17:30

Miejsce:  III piętro, strefa A

Formuła sesji: sesja szkoleniowa z elementami wymiana doświadczeń

 

Uchwalona w 2015 roku Ustawa o rewitalizacji wprowadza konieczność prowadzenia działań partycypacyjnych na wszystkich etapach procesu rewitalizacji – od planowania, poprzez wdrażanie, aż po ewaluację tego procesu. Wprowadzenie gminnego programu rewitalizacji wymaga od samorządów zastosowania znacznie szerszej palety działań włączających interesariuszy niż dotychczas, a także oddanie im realnie części inicjatywy i decyzyjności w tym procesie. Osoby działające dotychczas na polu partycypacji muszą więc odpowiedzieć sobie w tym kontekście na pytanie, jak skutecznie docierać do osób mieszkających i działających na terenach rewitalizowanych, dostosowując znane sobie narzędzia i techniki do specyfiki obszarów znajdujących się w kryzysie.

Celem sesji było skonfrontowanie dotychczasowych doświadczeń partycypacyjnych na polu rewitalizacji uczestniczek i uczestników z przepisami wprowadzonymi przez ustawę i towarzyszące jej akty wykonawcze oraz wspólne przedyskutowanie nowych zapisów prawnych pod kątem ich przydatności dla samorządów, w których działają.

Materiały: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Powrót do programu.

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.