Jednostki pomocnicze miasta – wyzwania dla rad dzielnic / osiedli

Osoby prowadzące:

Barbara Marchwicka, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Gdynia-Orłowo
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni

Termin: 2 dzień (3 czerwca, piątek), godz. 10:45-12:15

Miejsce: III piętro, strefa C

Formuła sesji: wymiana doświadczeń z elementami dyskusji

Opis sesji:

Powoływanie rad osiedli/dzielnic to metoda wsparcia aktywności mieszkańców oraz pozyskania kolejnego narzędzia diagnozy potrzeb lokalnej społeczności. Rady mogą przyjmować różne formy organizacyjne, w zależności od intencji władz miasta. W niektórych miastach pełnią one rolę głównie administracyjną (lokalnych urzędów), w innych są formą aktywności grup mieszkańców działających na rzecz środowiska lokalnego.

Sesja była okazją do podzielenia się przez przedstawicieli różnych samorządów narzędziami dostępnymi dla mieszkańców w tej formie organizacyjnej. Odpowiadaliśmy sobie na pytanie, jak jednostki pomocnicze mogą służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb społeczności sąsiedzkiej: bezpieczeństwa, ochrony środowiska, poprawie estetyki, remontom i inwestycjom a także ułatwianiu dostępu do edukacji i kultury, pomocy społecznej.

Rozpoczęliśmy od dwugłosu reprezentantki rady dzielnicy (Barbara Marchwicka) i przedstawiciela samorządowej władzy wykonawczej (Michał Guć), na temat dostępnych w Gdyni dla rad dzielnic narzędzi aktywizacji i wsparcia mieszkańców. W każdym z działów można było poznać perspektywę zarówno jednostek pomocniczych jak i ratusza, i dowiedzieć się o intencjach stojących za wprowadzeniem danego narzędzia, jak i jego wykorzystaniem w praktyce.

Zaprosiliśmy też do wspólnej dyskusji na temat innych doświadczeń (dobrych i złych) dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych w samorządach.

Do udziału w sesji zachęcaliśmy szczególnie osoby mające doświadczenie przy budowaniu rad (zarówno oddolnie jak i od strony władz samorządowych), grupy nieformalne mieszkańców, radnych miejskich, urzędników z komórek realizujących zadania związane z komunikacja społeczną, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Powrót do programu.

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.