Pomiń menu

Olsztyn

Rodzaj gminy: miasto na prawach powiatu      Województwo: woj. warmińsko-mazurskie

Celem konsultacji w Olsztynie było wypracowanie założeń do projektu zmiany studium w zakresie funkcji i kierunków rozwoju wybranych elementów zagospodarowania terenów wzdłuż brzegów olsztyńskich rzek i jezior.

Konsultacje na temat zagospodarowania terenów wzdłuż rzek miały pomóc odpowiedzieć na pytania o to, jaki kierunek rozwoju tego obszaru przyjąć, czy dopuszczać zabudowę w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a jeśli tak, to na jakich zasadach, a także w jaki sposób kształtować tereny publiczne, by zachować ich ciągłość.

Przedmiotem konsultacji w sprawie zagospodarowania terenów wokół jezior były m.in. obecne i oczekiwane sposoby ich wykorzystania oraz aktualna oferta publicznych terenów rekreacyjnych wokół jezior w mieście. Urzędnicy chcieli dowiedzieć się, czy jest ona akceptowana przez mieszkańców, a jeśli nie, to co należałoby zmienić.

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:

 • broszury
 • plakaty i ulotki
 • działania w internecie
 • konferencja prasowa

Zasięganie opinii:

 • mobilny punkt konsultacyjny połączony z happeningiem 
 • ankieta tradycyjna i elektroniczna
 • panel obywatelski
 • spotkanie otwarte (world cafe)
 • warsztaty planowania partycypacyjnego

Podsumowanie konsultacji:

 • raport podsumowujący
 • konferencja prasowa
Czas trwania konsultacji: Wrzesień-grudzień 2017
Kontakt:

Ze strony gminy:
Bartosz Kamiński, Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, kaminski.bartosz@olsztyn.eu
Magdalena Orlik, p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa, orlik.magdalena@olsztyn.eu

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Krzysztof Ślebioda, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, k.slebioda@pzr.org.pl
Piotr Smolnicki, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, p.smolnicki@pzr.org.pl

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.