Na początku października w Olsztynie rozpoczęły się konsultacje dotyczące funkcji terenów położonych nad miejskimi rzekami i jeziorami, które są jednymi z najważniejszych elementów wpływających na jakość życia mieszkańców miasta. Konsultacje odbywają się w ramach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Konsultacje są próbą wypracowania kompromisu pomiędzy rozbieżnymi wizjami co do przyszłego zagospodarowania nabrzeży olsztyńskich rzek i jezior, a w szerszej perspektywie – sposobem zachęcenia mieszkańców do uczestniczenia w istotnych sprawach miasta oraz do zainteresowania ich polityką miejską w temacie zagospodarowania przestrzennego. 

W planie konsultacji są też spotkania warsztatowe, spotkania z ekspertami oraz dyskusje. Dla dzieci zaplanowano edukację przez zabawę z grupą kuglarską. 

olsztyn_plakat

Źródło informacji i zdjęć: www.olsztyn.euwww.facebook.com/olsztyn.eu i www.facebook.com/przestrzendlapartycypacji.