W Olsztynie zakończyły się konsultacje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie terenów znajdujących się wokół miejskich jezior i rzek. Łącznie we wszystkich wydarzeniach zrealizowanych w ramach konsultacji wzięło udział ok. 250 osób.

Mieszkańcy Olsztyna w trakcie wszystkich spotkań otwartych i warsztatów mieli możliwość przedstawić swoją opinię o tym, czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) zagospodarowywać brzegi miejskich akwenów. W raporcie podsumowującym przebieg konsultacji zawarto rekomendacje mieszkańców zgłoszone na wszystkich etapach procesu. Raport jest dostępny tutaj.

Niezależnie od przeprowadzonych konsultacji olsztyńscy urzędnicy przeprowadzili również – w ramach Olsztyńskiego Panelu Obywatelskiego – badanie opinii olsztynian na temat zagospodarowania brzegów jezior i rzek. Badanie przeprowadzono na grupie 309 osób, odzwierciedlającej strukturę pełnoletnich mieszkańców Olsztyna pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania. Raport z tego badania jest dostępny tutaj.