Pomiń menu

Okonek

Gmina: miejsko-wiejska      Województwo: wielkopolskie

Konsultacje społeczne w Okonku dotyczą zagospodarowania terenu powojskowego w obrębie geodezyjnym Anielin oraz terenów zielonych.

Obszar objęty projektowaną zmianą planu miejscowego jest intensywnie zagospodarowywany, przez co nawarstwiły się na nim konflikty społeczne. W trakcie konsultacji mieszkańcy mieli możliwość powiedzieć, co przeszkadza im w aktualnym zagospodarowaniu tych terenów oraz jak ich zdaniem można by rozwiązać lub zneutralizować obecnie występujące problemy. 

Raport z I etapu konsultacji, który dotyczył wypracowania założeń do projektu planu, jest dostępny tutaj. Obecnie trwa II etap konsultacji – wyłożenie przygotowanego projektu do publicznego wglądu.

 

Przedmiot konsultacji: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji:

Etap I – zakończony

Etap II – w trakcie

Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

I etap konsultacji (wypracowywanie założeń do projektu planu)

 

Akcja informacyjna:

 • plakaty, broszura

 • działania w internecie

 • powiadomienia SMS

 • ogłoszenia

Zasięganie opinii:

 • spotkanie otwierające
 • ankieta internetowa
 • warsztaty planistyczne dla grupy roboczej
 • punkt konsultacyjny

Podsumowanie konsultacji:

 • raport podsumowujący
 • spotkanie podsumowujące

II etap konsultacji (wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu)

Akcja informacyjna:

 • działania w internecie
 • plakaty, ulotki
 • artykuły w lokalnej prasie
 • powiadomienia SMS

Zasięganie opinii:

 • mobilne punkty konsultacyjne
 • szkolne warsztaty konsultacyjne
 • spotkanie otwarte

Podsumowanie konsultacji w formie raportu

Czas trwania konsultacji:

Etap I – październik-listopad 2017

Etap II – sierpień-listopad 2018

Kontakt:

Ze strony gminy:

Karolina Liwińska, plany@okonek.pl, (67) 266 09 59

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Krzysztof Ślebioda, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, k.slebioda@pzr.org.pl
Jeremi Pudliszak, Miejska Pracownia Urbanistyczna, jpudliszak@poznan.mpu.pl 

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.