9 października odbyło się spotkanie otwierające proces konsultacji społecznych zmiany planu miejscowego w Okonku. Po stronie organizatorów w spotkaniu uczestniczyli burmistrz miasta, urzędnicy zajmujący się gospodarką przestrzenną oraz urbaniści, którzy będą sporządzali projekt dokumentu.

W trakcie spotkania urzędnicy wyjaśnili, czym jest projekt „Przestrzeń dla partycypacji” i czemu służy, a także, co to jest plan miejscowy, kto go sporządza i jaki udział w procedowaniu dokumentu mogą mieć mieszkańcy. Przekazali również plan konsultacji obejmujący m.in. punkt konsultacyjny, konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych, pracę grup roboczych oraz ankietę internetową.

Źródło informacji i zdjęć: okonek.pl.