Zakończył się proces konsultacji społecznych dotyczących planu miejscowego dla części gminy Okonek. Jego podsumowanie znalazło się w raporcie opracowanym przez urzędników na podstawie materiałów zebranych w trakcie wszystkich spotkań z mieszkańcami.

Raport streszcza wyniki ankiety internetowej, rozmów prowadzonych w mobilnym punkcie konsultacyjnym i podczas warsztatów planistycznych. Jest dostępny tutaj.