Pomiń menu

Materiały edukacyjne

Celem projektu było partycypacyjne opracowanie koncepcji zagospodarowania 70 hektarów lasu miejskiego (parku) w Toruniu, w dzielnicy Na Skarpie.

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju polegał na partycypacyjnym wypracowaniu koncepcji przebudowy dwóch ulic w Toruniu (Polna i Stara Droga), które stanowiły wytyczne dla przygotowania projektów przebudowy ulic.

Czytaj więcej

Celem warsztatów jest określenie wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego terenu: rozpoczęcie debaty, poznanie opinii na temat przestrzeni, wypracowanie nowej koncepcji. Całość tego narzędzia partycypacyjnego planowania przestrzeni składa się z trzech faz: diagnozy, projektowania w postaci moderowanych spotkań projektowych oraz wypracowania ostatecznych rozwiązań.

Czytaj więcej

Kompleksowy serwis poświęcony otwartym konsultacjom społecznym rozbudowany o komponent lokalny. Udostępniony bezpłatnie gminom uczestniczącym w projekcie. Pozwala na konsultacje on-line różnego typu dokumentów.

Czytaj więcej

Pozwala na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej, będącej przedmiotem dyskusji. W punkcie dostępne są niezbędne dokumenty, mapy lub makiety oraz osoby kompetentne do udzielenia wyjaśnień. Punkt może być mobilny.

Czytaj więcej

Zespół złożony z przedstawicieli różnych interesariuszy (w sumie zazwyczaj 10-30 osób), który podczas kilku spotkań wypracowuje rozwiązania konkretnych problemów, dokumenty lub rekomendacje. Zwykle pracuje w oparciu o wyniki przeprowadzonej wcześniej diagnozy problemu.

Czytaj więcej

Pozwala na zebranie szczegółowych danych i opinii dotyczących konkretnej kwestii. Polega na bezpośredniej interakcji między badaczem a badanym – rozmowie na podstawie przygotowanego kwestionariusza lub dyspozycji do wywiadu.

Czytaj więcej

Ankieta pozwalająca zebrać bardziej szczegółowe informacje na temat potrzeb i opinii.

Czytaj więcej

Bezpośrednia rozmowa ankietera z osobą badaną przy użyciu kwestionariusza zwierającego listę kilku ogólnych pytań dotyczących określonego problemu. Pozwala na wychwycenie wątków wymagających głębszego rozpoznania i zebranie preferencji.

Czytaj więcej

Jego celem jest zaprezentowanie przedmiotu debaty, zebranie opinii uczestników nt. przedstawionych materiałów lub informacji, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania.

Czytaj więcej
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.