Pod koniec maja zakończyły się konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia (tzw. osiedla Meksyk) w Gdyni. Przebieg konsultacji urzędnicy podsumowali w raporcie.

Na konsultacje składały się:

  • spotkanie indywidualne z jednym z interesariuszy – współwłaścicielem terenu, na którym planowana jest gminna inwestycja drogowa;
  • badanie ankietowe w formie papierowej (109 wypełnionych ankiet) i internetowej (26 wypełnionych ankiet);
  • punkty konsultacyjne, podczas których możliwe było wypełnienie ankiety, uzyskanie informacji na temat procesu konsultacji, sporządzania planu miejscowego oraz inwestycji drogowej realizowanej w ramach rewitalizacji osiedla;
  • spacer badawczy po osiedlu, podczas którego odwiedzono najbardziej problematyczne miejsca, gdzie poruszono szereg istotnych kwestii związanych z planowaną inwestycją drogową, a także ustaleniami planu obowiązującego i potrzebą zmian tych ustaleń;
  • spotkanie on-line, na którym omówione zostały wyniki wcześniejszych rozmów z mieszkańcami oraz wyniki badania ankietowego. W drugiej części spotkania, przeprowadzono dyskusję z wykorzystaniem mapy interaktywnej o programie usługowym i rekreacyjnym na Osiedlu Meksyk oraz nad zagadnieniami komunikacyjnymi dotyczącymi szerokości ulic i miejsc postojowych.

Raport podsumowujący opinie mieszkańców i mieszkanek znajduje się tutaj. Uzupełnieniem do niego jest interaktywne narzędzie internetowe StoryMaps.

Teraz postulaty uczestników i uczestniczek konsultacji zostaną wnikliwie przeanalizowane przez projektantów pod kątem możliwości wdrożenia ich do projektu planu miejscowego, a następnie przedstawione prezydentowi miasta na etapie rozpatrywania wniosków do planu.