Zapraszamy do udziału w naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Wybrane gminy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 25 000 zł oraz wsparcie merytoryczne specjalistów do spraw konsultacji społecznych oraz planistów. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz on-line do 16 lutego 2021 roku.

W ramach projektu wspieramy samorządy z całej Polski, które przymierzają się do opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Celem projektu jest rozpoczęcie dialogu na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, a także wsparcie na etapie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu. Do końca 2020 roku w ramach projektu wsparcie otrzymało już 46 gmin z całej Polski.

Jakie wsparcie otrzymują gminy w projekcie?

  1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji społecznych (w tym dobranie technik konsultacyjnych do formy hybrydowej i on-line prowadzenia konsultacji) dokumentu planistycznego,
  2. szkolenia, warsztaty, doradztwo i bieżące wsparcie ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób zaangażowanych w proces po stronie gminy, w tym szkolenia i wsparcie z zakresu prowadzenia działań konsultacji społecznych on-line,
  3. granty na realizację konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł (w uzasadnionych przypadkach do 25 tys. zł),
  4. możliwość udziału w spotkaniach z gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Jak wygląda praca w gminie?

O tym można przeczytać więcej >> tutaj.

Jak można się zgłosić?

Nabór gmin do projektu trwa do 16 lutego 2021 roku. Zainteresowane gminy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Po wypełnieniu formularza, z gminą skontaktują się realizatorzy projektu.

Spotkania informacyjno-edukacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjno-edukacyjne organizowane w formule on-line. Podczas spotkania szczegółowo opowiemy o zasadach zgłaszania się do projektu oraz o tym, w jaki sposób pracujemy z gminami. Podzielimy się także dotychczasowymi doświadczeniami z realizacji projektu.

Spotkania odbędą się 2 i 9 lutego, w godzinach 11.00–12.00 na platformie Zoom.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz prowadzenie konsultacji społecznych w gminach. Na spotkanie można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dwóch dni przez planowaną datą spotkania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

– Dzięki włączeniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w planie miejscowym lub studium. Takie działanie pomaga lepiej poznać potrzeby mieszkańców i użytkowników danej przestrzeni i pomaga rozpoznawać i niwelować ryzyko potencjalnych konfliktów społecznych – mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Fundacji Stocznia.

Udział w projekcie pozwoli gminom, które już realizują konsultacje społeczne w zakresie planowania przestrzennego, na podniesienie ich jakości, a tym, które nie mają takich doświadczeń, da przestrzeń na podjęcie nowych wyzwań. Umożliwi także zdobycie lub wzmocnienie doświadczenia w prowadzeniu konsultacji społecznych z użyciem narzędzi on-line.

Projekt realizowany jest przez Fundację Stocznia, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i Związek Miast Polskich.