Pomiń menu

Zgłoś się

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

Przed jego wypełnieniem sugerujemy:

1) Przygotuj dane, które będą potrzebne do wypełnienia formularza:

  • sytuacji planistycznej gminy z raportu GUS PP-1 „Planowanie przestrzenne w gminie” z roku 2014
  • powierzchni ewidencyjnej gminy

2) Pobierz z zakładki „Dokumenty” i uzupełnij:

  • Oświadczenie do formularza zgłoszeniowego w jednej z dwóch wersji

3) Przygotuj skany dokumentów (które trzeba będzie dołączyć do formularza na końcu). Uwaga! Przygotuj właściwe dokumenty w zależności od tego, jaki proces konsultacyjny chcesz przeprowadzić w Twojej gminie. Lista dokumentów, które należy uwzględnić w projekcie “Przestrzeń dla partycypacji” znajduje się poniżej:

  • Uchwała lub uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania dokumentu lub dokumentów planistycznych wraz z załącznikami i uzasadnieniem
  • Zobowiązanie do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania dokumentu lub dokumentów planistycznych ze wskazaniem proponowanych granic obszarów, które będą w przyszłości objęte ustaleniami tego dokumentów lub dokumentów, narysowanych na podkładzie mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub topograficznej
  • Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierający ustalenia dla obszaru podejmowanego planu miejscowego

Przy wypełnianiu Sekcji „Doświadczenia gminy w zakresie działań włączających mieszkańców w procesy podejmowania decyzji” formularza może być pomocna osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji społecznych i dialog z mieszkańcami w gminie.

Podstawowe dane o gminie

Liczona w hektarach

ha
Dane osoby po stronie gminy odpowiedzialnej za kontakt na etapie rekrutacji

W miarę możliwości bezpośrednio do wskazanej wyżej osoby

Sytuacja planistyczna gminy
Proszę wzorować się na danych z raportu GUS PP-1 „Planowanie przestrzenne w gminie” z roku 2014.
ha
ha
ha
ha
Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych

Można podać tytuły procesów

Obszar proponowany do konsultacji
Załącznik *
1
Wybierz plik

Nazwa pliku:

Wielkość pliku:

1
Wybierz plik

Nazwa pliku:

Wielkość pliku:

Uwaga: w przypadku przeznaczenia mieszanego należy wpisać odpowiednie wartości zapisane w tekście studium, albo, jeżeli takich nie ma, przyjąć równy podział (np. 50:50 % w przypadku terenów, dla których przewidziano dwie funkcje).

%

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Doświadczenia gminy w zakresie działań włączających mieszkańców w procesy podejmowania decyzji

W wypełnieniu tej sekcji może być pomocna osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji społecznych i dialog z mieszkańcami w gminie.

Można podać tytuły procesów

Oświadczenia
Wybierz plik

Nazwa pliku:

Wielkość pliku:

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.