Pomiń menu

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

Przed jego wypełnieniem sugerujemy:

1) Przygotuj dane, które będą potrzebne do wypełnienia formularza:

  • dot. sytuacji planistycznej gminy w 2020 roku z raportu GUS PP-1 „Planowanie przestrzenne w gminie”
  • dot. powierzchni ewidencyjnej gminy

2) Pobierz z zakładki >> Dokumenty i uzupełnij:

  • Oświadczenie do formularza zgłoszeniowego w jednej z dwóch wersji

3) Przygotuj skany dokumentów (które trzeba będzie dołączyć do formularza na końcu). Uwaga! Przygotuj właściwe dokumenty w zależności od tego, jaki proces konsultacyjny chcesz przeprowadzić w Twojej gminie. Lista dokumentów, które należy uwzględnić w projekcie “Przestrzeń dla partycypacji 2” znajduje się poniżej:

  • Uchwała lub uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania dokumentu lub dokumentów planistycznych wraz z załącznikami i uzasadnieniem
  • Zobowiązanie do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania dokumentu lub dokumentów planistycznych ze wskazaniem proponowanych granic obszarów, które będą w przyszłości objęte ustaleniami tego dokumentów lub dokumentów, narysowanych na podkładzie mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub topograficznej
  • Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierający ustalenia dla obszaru podejmowanego planu miejscowego

Przy wypełnianiu Sekcji „Doświadczenia gminy w zakresie działań włączających mieszkańców w procesy podejmowania decyzji” formularza może być pomocna osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji społecznych i dialog z mieszkańcami w gminie.

Podstawowe dane nt. gminy

Liczona w hektarach [ha]

ha
Dane osoby po stronie gminy odpowiedzialnej za kontakt na etapie rekrutacji

W miarę możliwości bezpośrednio do wskazanej wyżej osoby

Sytuacja planistyczna gminy w 2020 roku
Proszę wzorować się na danych z raportu GUS PP-1 „Planowanie przestrzenne w gminie” z roku 2020.
ha
ha
ha
Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych
Obszar proponowany do konsultacji

Limit dla jednego załącznika wynosi 16 MB. W przypadku problemów z przesłaniem załącznika prosimy o kontakt: mgorecki@stocznia.org.pl

1
Wybierz plik

Nazwa pliku:

Wielkość pliku:

1
Wybierz plik

Nazwa pliku:

Wielkość pliku:

Doświadczenia gminy w zakresie działań włączających mieszkańców w procesy podejmowania decyzji
W wypełnieniu tej sekcji może być pomocna osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji społecznych i dialog z mieszkańcami w gminie.
Oświadczenia

Limit dla jednego załącznika wynosi 16 MB. W przypadku problemów z przesłaniem załącznika prosimy o kontakt: mgorecki@stocznia.org.pl

Wybierz plik

Nazwa pliku:

Wielkość pliku:

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.