W Kielcach zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących Wzgórza Karscha. Jego celem była diagnoza głównych problemów tej okolicy oraz sprawdzenie, jak funkcjonuje ona w świadomości mieszkańców – czy jest miejscem ważnym, z którym czują się związani.

Na pierwszy etap konsultacji składały się spotkania z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych i ankieta diagnostyczna (dostępna w wersji papierowej i elektronicznej). Mieszkańcy wypełnili w sumie około 400 ankiet.

Pytani o cel, w jakim najczęściej odwiedzają wzgórze, mieszkańcy odpowiadali, że przez niego przechodzą oraz korzystają ze znajdującej się na nim pływalni. Główne skojarzenia, które budzi Wzgórze Karscha, to dworek i browar Karscha, a mniejszym stopniu również basen i billboardy reklamowe. Dla większości mieszkańców ważne lub bardzo ważne jest nawiązanie do historycznego wyglądu dworku i browaru. Jako największe problemy tej okolicy mieszkańcy zdecydowanie wskazali poważnie zdewastowane zabudowania, zaniedbane i nieurządzone tereny zielone oraz nagromadzenie billboardów.

Podsumowanie tej części procesu konsultacji, zawierające szczegółowe wyniki ankiety, znajduje się w tym raporcie.

Kielce_podsumowanie_okładka

W styczniu odbędzie się drugi etap konsultacji, na który będzie się składać spotkanie warsztatowe poprzedzone eksperckimi prezentacjami na temat historii Wzgórza Karscha i dobrych praktyk w projektowaniu na obszarach historycznych.

Źródło informacji: konsultacje2.kielce.eu