Jak będzie wyglądało Wzgórze Karscha w Kielcach? Podczas spotkania otwartego zastanawiali się nad tym wspólnie urzędnicy i mieszkańcy miasta. Wypracowane przez nich wnioski posłużą do sporządzenia zmiany studium dla tego obszaru.

Spotkanie, które odbyło się w Instytucie Dizajnu w Kielcach, było podzielone na dwie części – wykładową i warsztatową.

Podczas części wykładowej swoje prelekcje mieli eksperci z Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddziału Kielce oraz Muzeum Historii Kielc. Wystąpienia dotyczyły historii Wzgórza Karscha, istniejącego tu dawniej browaru oraz wykorzystania terenów poprzemysłowych o wartości historycznej w innych miastach.

Po prelekcjach rozpoczęła się wspólna praca z makietą obszaru objętego konsultacjami. Uczestnicy i uczestniczki spotkania mieli możliwość zaproponowania takich form zagospodarowania przestrzeni, które według nich będą najlepsze dla Wzgórza Karscha.

Wypracowane na spotkaniu pomysły posłużą do sporządzenia raportu, który pozwoli na wprowadzenie zmian w studium. Dokument ma być gotowy do końca lutego.
Kielce_plakat_drugi etap

Źródło zdjęć: Urząd Miasta Kielce

Źródła informacji: