Zapraszamy do udziału w naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”, w którym wspieramy gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz on-line od 23 września do 14 października 2019 roku. W tym czasie odbędą się też spotkania informacyjne na temat projektu, na których będzie można m.in. porozmawiać z dotychczasowymi uczestnikami projektu oraz webinarium (więcej o webinarium).

W ramach projektu wspieramy samorządy z całej Polski, stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Celem jest rozpoczęcie dialogu na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej.

Do końca 2018 roku wsparcie otrzymało już 25 gmin z całej Polski. „Migawki” z przeprowadzonych konsultacji można zobaczyć m.in. >> tutaj.

Jakie wsparcie otrzymują gminy w projekcie?

  1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie technik konsultacyjnych),
  2. szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  3. granty na realizację konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł,
  4. możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Jak wygląda praca w gminie?

O tym można przeczytać więcej >> tutaj.

Jak można się zgłosić?

Nabór gmin do projektu trwa od 23 września do 14 października 2019 roku. Zainteresowane gminy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (formularz zgłoszeniowy). Po wypełnieniu formularza z gminą skontaktują się realizatorzy projektu.

Spotkania informacyjno-edukacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjno-edukacyjne na temat projektu. Spotkania będą zawierać część informacyjną nt. zasad zgłaszania się i udziału w projekcie oraz część edukacyjną dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z partycypacją obywatelską w planowaniu przestrzennym. Na spotkaniach o swoich doświadczeniach opowiedzą też przedstawiciele gmin, które dotychczas brały udział w projekcie.

Spotkania odbędą się:

  • 2 października (środa) w godz. 10.30-14.00 w LESZNIE, w siedzibie Stacji Biznes – Strefa Kreatywna przy Placu Jana Metziga 1 (zobacz na mapie)
  • 4 października (piątek) w godz. 10.00-14.00 w CZĘSTOCHOWIE, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego (Sala Błękitna) przy ul. Focha 19/21 (zobacz na mapie)

Na spotkania można zgłosić się, wypełniając formularz: http://bit.ly/pdp2_spotkania. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej na trzy dni przed spotkaniem.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz prowadzenie konsultacji społecznych w gminach.

Webinarium

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach, zapraszamy na webinarium, które odbędzie się 27 września w godz. 10.00-11.00.

Rejestracja na webinarium: https://dimpact.clickmeeting.pl/spotkanie-nt-projektu-przestrzen-dla-partycypacji-2/register.

Więcej informacji o webinarium >> tutaj

 Spotkanie sieciujące dla gmin biorących udział „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Fot. Wojtek Radwański

Informacje o naborze do projektu w wersji PDF >> tutaj

Kontakt

Marcin Górecki
mgorecki@stocznia.org.pl
(22) 100 55 94