Zapraszamy do udziału w naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”, w którym w dalszym ciągu wspieramy gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz on-line od 28 stycznia do 28 lutego br. W tym czasie odbędą się też spotkania informacyjne na temat projektu, na których będzie można m.in. porozmawiać z dotychczasowymi uczestnikami projektu.

W ramach projektu wesprzemy 22 samorządy z całej Polski, stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Celem jest rozpoczęcie dialogu na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, a także wsparcie na etapie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu.

Do końca 2018 roku wsparcie otrzymało już 25 gmin z całej Polski. „Migawki” z przeprowadzonych konsultacji można zobaczyć m.in. >> tutaj.

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Fot. Wojtek Radwański

 

Jakie wsparcie otrzymują gminy w projekcie?

  1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie technik konsultacyjnych),
  2. szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  3. granty na realizację konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł,
  4. możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Jak wygląda praca w gminie? O tym można przeczytać więcej >> tutaj.

 

Jak można się zgłosić?

Nabór gmin do projektu trwa od 28 stycznia do 28 lutego 2019 roku. Zainteresowane gminy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Po wypełnieniu formularza z gminą skontaktują się realizatorzy projektu.

 

Spotkania informacyjno-edukacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjno-edukacyjne na temat projektu. Spotkania będą zawierać część informacyjną nt. zasad zgłaszania się i udziału w projekcie oraz część edukacyjną dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z partycypacją obywatelską w planowaniu przestrzennym. W spotkaniach wezmą też udział przedstawiciele gmin, które dotychczas brały udział w projekcie, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach.

Spotkania odbędą się:

  • 4 lutego (pon.) w godz. 10.30-15.30 w Poznaniu, w siedzibie Związku Miast Polskich przy ul. Roboczej 42,
  • 12 lutego (wt.) w godz. 10.30-15.30 w Mrągowie, w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Kopernika 2C,
  • 14 lutego (czw.) w godz. 10.30-15.30 w Kielcach, w Instytucie Dizajnu przy ul. Zamkowej 3,
  • 18 lutego (pon.) w godz. 10.30-15.30 w Warszawie, w ZODIAKU. Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.

Na spotkania można się zgłaszać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego – do trzech dni przez planowaną datą spotkania.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz prowadzenie konsultacji społecznych w gminach.

Kontakt

Maria Perchuć-Żółtowska
mperchuc@stocznia.org.pl
(22) 100 55 94

Informacja o naborze w formacie .pdf >> tutaj