Pod koniec września oficjalnie zakończył się proces konsultacji założeń do planu miejscowego dla centrum Wołomina. Na spotkaniu podsumowującym oprócz przedstawicieli władz i ekspertów licznie pojawili się mieszkańcy.

Konsultacje trwały od maja 2017 roku. W tym czasie urzędnicy zbierali uwagi poprzez ankietę internetową, w trakcie spotkań otwartych oraz w punktach konsultacyjnych. Nad założeniami do planu pracowała też grupa robocza złożona m.in. z mieszkańców miasta. Uzupełnieniem konsultacji był piknik rodzinny.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w opracowaniu założeń planu. Udało nam się wypracować z Państwem wiele istotnych dla miasta uwag, a także stworzyć nowy model współpracy i współdecydowania – powiedziała burmistrz Elżbieta Radwan podczas spotkania, na którym zaprezentowano wyniki konsultacji.

O całości procesu można dowiedzieć się z wydanej przez miasto publikacji „Jaki plan na centrum Wołomina?”, która zawiera efekty wspólnej pracy urzędników i mieszkańców miasta.

wołomin_raport

Kliknij w obrazek, by wyświetlić raport.

Źródło informacji i zdjęć: wolomin.org.