Wołomińscy urzędnicy przez cały czerwiec konsultowali z mieszkańcami miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości. W urzędzie miasta i miejskiej bibliotece odbyło się kilka warsztatów, w ramach których wspólnie ustalano wizję centrum. Ich celem było wypracowanie wytycznych dla projektanta planu.

Wcześniej, przy okazji różnych spotkań pracownicy urzędu miasta zbierali opinie mieszkańców w formie ankiety. Ankieta jest także dostępna w wersji on-line (link).

Dla wszystkich zainteresowanych pracami nad zmianą planu urzędnicy przygotowali też ulotkę informującą o celu i harmonogramie konsultacji społecznych:

wołomin_ulotka_1 wołomin_ulotka_2

Więcej informacji: www.wolomin.org oraz www.radiofama.com.pl.