W lipcową niedzielę, w przestrzeni miejskiej w centrum Wołomina odbył się piknik, w trakcie którego mieszkańcy mogli porozmawiać o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wypełnić ankietę dotyczącą konsultowanego obszaru. 

Gmina Wołomin opracowuje plan miejscowy dla centrum miasta. Zanim jednak zostanie sporządzony projekt planu, urzędnicy chcą poznać opinie i sugestie mieszkańców dotyczące tego terenu.

Piknik współorganizował Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Dzieci „SZANSA”. Zorganizowanie konsultacji podczas imprezy rodzinnej, ze wspólnym śpiewaniem i grillowaniem, umożliwiło zaangażowanie większej liczby mieszkańców w tę procedurę.