Uczestnicy

Katarzyna Alesionek

Sopot

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, przestrzeń publiczna

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Koordynacja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego (5 edycja), przeprowadzenie kilku procesów konsultacyjnych w mieście. w ramach promocji Sopockiego Budżetu obywatelskiego w tym roku wspólnie z mieszkańcami nagraliśmy film o Sopockim budżecie obywatelskim https://www.youtube.com/watch?v=xjXU1mJKZWc&feature=youtu.be

Więcej

Monika Arczyńska

Gdańsk

Główne obszary zainteresowań:

dokumenty strategiczne, kultura i sport, przestrzeń publiczna, edukacja

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

- Osiedla Warszawy - przeprowadzenie trójstronnego procesu negocjacyjnego między stroną publiczną, społeczną a właścicielami nieruchomości w celu wypracowania wizji rozwoju Portu Żerańskiego i obszaru dawnej FSO w Warszawie (160ha, 2018, we współpracy z beginning | cca)
- Zielone Polesie/Zmieniamy ulice - proces konsultacyjny z mieszkańcami w celu opracowania koncepcji przekształcenia pięciu odcinków ulic Starego Polesia w Łodzi (2017-2018, we współpracy ze Społecznie Zaangażowanymi)
- ul. Starowiejska w Gdyni - cykl warsztatów konsultacyjno-projektowych z mieszkańcami i wspólne wypracowanie wytycznych dla przekształcenia ulicy (2018)
- opracowanie wytycznych dla poprawy jakości przestrzeni publicznych gdyńskiej dzielnicy Witomino, wraz z prototypowaniem urbanistycznym (2017, Politechnika Gdańska)
-

Więcej

Piotr Badoń

Dąbrowa Górnicza

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Animator dzielnicowy

Więcej

Ilona Barańska-Węzik

Dąbrowa Górnicza

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Animator dzielnicowy

Więcej

Marcin Bazylak

Dąbrowa Górnicza

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Więcej

Sylwia Betlej

Gdańsk

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, dokumenty strategiczne, inne

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Prowadzenie budżetu obywatelskiego, panelu obywatelskiego, pisanie uchwał i zarządzeń z zakresu partycypacji, praca przy tworzeniu i wdrażaniu dokumentów strategicznych

Więcej

Anna Bieliz

Wrocław

Główne obszary zainteresowań:

kultura i sport, przestrzeń publiczna, edukacja, animacja lokalna i kwestie sąsiedzkie

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Festiwal miejski MIASTOmovie, projekty badania i tworzenia osiedlowych tożsamości, działania społeczne, aktywizacyjne, edukacyjne, animacyjne we Wrocławiu przy różnych inicjatywach i projektach, koordynacja Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, koordynacja Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty

Więcej

Sylwia "Nikko" Biernacka

Gdańsk

Główne obszary zainteresowań:

kultura i sport, przestrzeń publiczna, edukacja, animacja lokalna i kwestie sąsiedzkie

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Organizacja konsultacji społecznych połączonych ze spacerami badawczymi w ramach projektu "Plaże dostępne dla wszystkich". Współtworzenie modelu konsultacji społecznych terenów zielonych z dostępem do wody.
Facylitacja procesów konsultacji społecznych w projekcie "Plaże dostępne dla wszystkich" i "Czułość - zeszyt rozwiązań architektoniczno - projektowych". Obydwa projekty są z obszaru innowacji społecznych.

Więcej

Anna Biernat

Warszawa

Główne obszary zainteresowań:

dokumenty strategiczne, kultura i sport, przestrzeń publiczna, zdrowie i usługi socjalne, edukacja, animacja lokalna i kwestie sąsiedzkie

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

konsultacje społeczne Miejsc Aktywności Lokalnej w Warszawie

opracowanie sytemu ewaluacji procesów konsultacji społecznych

prace nad zmianą zarządzenia dot. konsultacji społecznych w Warszawie

Więcej

Iwona Bińkowska

Tychy

Główne obszary zainteresowań:

budżet partycypacyjny, edukacja, animacja lokalna i kwestie sąsiedzkie

Praktyczne doświadczenie w obszarze partycypacji:

Brałam udział w tworzeniu budżetu partycypacyjnego w mieści. Na co dzień w pracy zajmuje się budżetem partycypacyjnym , konsultacjami społecznymi oraz inicjatywą lokalną.

Więcej
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.