Pomiń menu

Wałbrzych

Rodzaj gminy: miasto na prawach powiatu      Województwo: woj. dolnośląskie

Celem konsultacji w Wałbrzychu było wypracowanie założeń do projektu planu miejscowego dla dzielnicy Szczawienko położonej w północnej części miasta.

Konsultacje dotyczyły m.in. lokalizacji i zasad zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, rozwiązań w zakresie organizacji ruchu oraz infrastruktury komunikacyjnej.

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:
 • ulotki i plakaty
 • informacje prasowe w lokalnych mediach
 • działania w internecie
 • spotkanie informacyjne z elementami warsztatowymi i edukacyjnymi

Zasięganie opinii:

 • zbieranie wniosków formalnych
 • punkty konsultacyjne
 • spotkanie warsztatowe na terenie zieleni
 • narzędzie internetowe

Podsumowanie konsultacji:

 • spotkanie podsumowujące
 • raport podsumowujący wyniki konsultacji
 • artykuły w mediach lokalnych
Czas trwania konsultacji: Marzec-wrzesień 2017
Kontakt:

Ze strony gminy:
Robert Szymala, Urząd Miejski w Wałbrzychu, r.szymala@um.walbrzych.pl, (74) 665 52 46

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Maria Perchuć-Żółtowska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mperchuc@stocznia.org.pl
Paweł Jaworski, Fundacja Napraw Sobie Miasto, pawel.jaworski@naprawsobiemiasto.eu