Pomiń menu

Wałbrzych

Rodzaj gminy: miasto na prawach powiatu      Województwo: woj. dolnośląskie

Celem konsultacji w Wałbrzychu jest stworzenie i weryfikacja projektu planu miejscowego dla dzielnicy Szczawienko położonej w północnej części miasta.

Konsultacje dotyczą m.in. lokalizacji i zasad zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, rozwiązań w zakresie organizacji ruchu oraz infrastruktury komunikacyjnej.

Raport z I etapu konsultacji, który skupiał się na wypracowaniu założeń do projektu planu, jest dostępny tutaj. Obecnie trwa II etap konsultacji – wyłożenie przygotowanego projektu planu do publicznego wglądu.

 

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji:

I etap – zakończony

II etap – w trakcie

Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

I etap konsultacji (wypracowywanie założeń do projektu planu)

Akcja informacyjna:

 • ulotki i plakaty
 • informacje prasowe w lokalnych mediach
 • działania w internecie
 • spotkanie informacyjne z elementami warsztatowymi i edukacyjnymi

Zasięganie opinii:

 • zbieranie wniosków formalnych
 • punkty konsultacyjne
 • spotkanie warsztatowe na terenie zieleni
 • narzędzie internetowe

Podsumowanie pierwszego etapu konsultacji:

 • spotkanie podsumowujące
 • raport podsumowujący
 • artykuły w mediach lokalnych

Drugi etap konsultacji (wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu):

 • akcja informacyjna
 • dyskusja publiczna
 • spotkania konsultacyjne
 • raport podsumowujący
 • artykuły w mediach lokalnych
Czas trwania konsultacji:

I etap – marzec-wrzesień 2017

II etap – luty-kwiecień 2018

Kontakt:

Ze strony gminy:
Robert Szymala, Urząd Miejski w Wałbrzychu, r.szymala@um.walbrzych.pl, (74) 665 52 46

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Maria Perchuć-Żółtowska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mperchuc@stocznia.org.pl
Paweł Jaworski, Fundacja Napraw Sobie Miasto, pawel.jaworski@naprawsobiemiasto.eu