Od maja do początku sierpnia wałbrzyscy urzędnicy zorganizowali trzy kolejne spotkania konsultacyjne dotyczące dzielnicy Szczawienko. W trakcie spotkań omawiano plan miejscowy dla dzielnicy oraz przyjmowano uwagi mieszkańców na temat jej zagospodarowania.

Do 29 sierpnia wałbrzyszanie mogą też wypełnić krótką ankietę on-line dotyczącą terenu objętego konsultacjami. Wyniki ankiety posłużą do opracowania planu, aby jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców.

Kolejne – ostatnie już – spotkanie zaplanowano na 30 sierpnia. Jego celem będzie podsumowanie procesu konsultacji i dyskusja z mieszkańcami nad jego efektami. 

Źródło zdjęć: http://bip.um.walbrzych.pl/.